• 0312 270 03 03
  • belplas@belplas.com.tr
ÜRETİMLERİMİZ

REÇİNE

Yüzlerce endüstriyel ürünün hammaddesini oluşturan reçine (oleoresin),ağaçlardan elde edilen en önemli odun dışı orman ürünlerindendir. Günümüz ekonomisi, sürdürülebilir kalkınma için yenilenebilir kaynaklardan elde edilen ürünlerin geliştirilmesini zorunlu tutmaktadır. Endüstride sayısız kullanım alanına sahip doğal reçinenin değerini anlamış ülkeler, bu ürünü büyük bir hammadde ve gelir kaynağı olarak işlemektedirler. Türkiye’de de  firmamız ham reçineyi işleyerek terebentin ve rosin ester reçine üretmiştir. Üretilen reçine termoplastik boyamızda bağlayıcı olarak kullanılmaktadır.


            

GALERİ