• 0312 270 03 03
 • belplas@belplas.com.tr
Belmikro - Faydalı Mikroorganizmalar Teknolojisi

PARK BAHÇELER

Mikrobiyal Gübre, toprak ve pH düzenleyici olarak kullanılabilen BelMikro, park ve bahçelerdeki yeşil alanlarda kullanılması;

 • Toprak verimliliğinin arttırılmasını sağlar.
 • Toprağın doğal yapısına kavuşmasına yardımcı olur.
 • Toprak Mikro florasının düzenler.
 • Toprağın su tutma kapasitesini arttırır.
 • Kimyasal gübre kullanımının yarı yarıya azaltılmasını sağlar.
 • Sağlıklı ve güçlü köklenmeyi destekler.
 • Patojen mikroorganizmaların ve zararlarının engeller.
 • Bitkilerin fotosentez gücünün arttırır.
 • Filizlenme ve çiçeklenmeyi destekler.
 • Pestisit kullanımı olmadan bitki yetiştirilmesini destekler.
 • Süs havuzlarını biyolojik olarak temizler ve su kirliğinin azaltılarak, havuz bakım sürelerinin uzatılmasını sağlar.

GALERİ