• 0312 270 03 03
  • belplas@belplas.com.tr
Belmikro - Faydalı Mikroorganizmalar Teknolojisi

KIRSAL
KALKINMA
ALANLARINDA
KULLANIMI

Tarım alanlarında gübreleme ile birlikte BelMikro kullanılması;

  • İyi ve organik tarım yapılmasına katkı sağlar.
  • Toprak verimliliğini artırır.
  • Sağlıklı ve kaliteli ürünler yetiştirilmesini sağlar.
  • Meyve kalitesini ve pazar payını artırır.
  • Rekolte de tonaj artışı sağlar.
  • Toprakta oluşan gübre ve kimyasal yığılmaları engeller.
  • Kullanılan organik maddelerin bitkiler tarafından alınımını artırır ve hızlandırır.

GALERİ