• 0312 270 03 03
 • belplas@belplas.com.tr
Belmikro - Faydalı Mikroorganizmalar Teknolojisi

ÇEVRE 
KORUMA 

VE KONTROL

Tamamen biyolojik ve insan ile hayvan sağlığına zararsız olan BelMikro'nun çevre koruma ve kontrol alanlarında kullanılması;

 • Sinek, Böcek ve diğer haşerelerin erginleşmesini engeller. 
 • Lavrasit kullanımı minimize eder, hatta tamamen önler.
 • E.coli, Salmonella gibi koliform oluşumlarını ortadan kaldırır.
 • Dere ve nehirlerde doğal dengenin sağlanarak, daha temiz alanlar oluşturulmasına katkıda bulunur.
 • Göllere dökülen akarsuların getirebileceği organik kirliliğin önlenmesini sağlar.
 • Göllere gelen kimyasalların parçalanarak zararsız hale getirilmesini sağlar.
 • Organik ve kimyasal kirlilikten dolayı oluşan dip çamurunun azaltır.
 • Kullanılan makine ve ekipmanlarda oksidiyondan dolayı oluşan zararları engeller.
 • Kullanılan makine ekipmanların bakım sürelerinin uzatılmasını sağlar.
 • Yosunlaşma ve alg oluşumunun engeller.
 • Göllerin su kalitesini arttırarak berraklaşmayı sağlar.
 • Göllerde yaşayan balıklar ve su canlıları için daha rahat ve nefes alınabilir ortam oluşmasını sağlar.
 • Sulama suyu olarak kullanımında; toprağa, çime ve ağaçlara fayda sağlar.
 • Sulama esnasında ekipmanlarda meydana gelebilecek tıkanıklıkları azaltır ve önler.
 • Organik kirlilikten dolayı meydana gelen koku problemlerinin önlenmesi sağlar.

GALERİ