• 0312 270 03 03
 • belplas@belplas.com.tr
Belmikro - Faydalı Mikroorganizmalar Teknolojisi

ATIKSU

KALİTESİNİN
ARTTIRILMASI

BelMikro'nun atık sularda kullanılması;

 • Arıtma tesisindeki kötü kokunun yok edilmesini sağlar.
 • Çamur miktarını azaltır.
 • Kimyasal kullanımın azaltılmasına katkıda bulunur.
 • Deşarj ortamının biyoremediasyonunu sağlar.
 • Sinek ve haşere oluşumunu azaltır.
 • Havalandırma havuzu için kullanılması gereken O2 ihtiyacını azaltır.
 • Korozyonu engeller.
 • Alet ve ekipman giderlerini azaltır.
 • Fosseptiklerin temizlenme sıklıklarını azaltır.
 • Vidanjör maliyetlerinin düşürür.
 • Biyogaz üretiminde verimi arttırır.
 • Ek işleme gerek duymadan, arıtma sonucu çıkan çamurların biyokatı olarak tarımsal gübre olarak kullanıma hazır hale getirilmesini sağlar. 
 • Çamur bertaraf maliyetlerinin ciddi oranda azaltılmasını sağlar. 

GALERİ