• 0312 270 03 03
  • belplas@belplas.com.tr
ÜRETİMLERİMİZ

Belmikro

Faydalı Mikroorganizmalar Teknolojisi

BelMikro, farklı mikroorganizmaların oluşturduğu koyu kahverengi sıvı bir karışımdır. BelMikro tek bir mikroorganizma türü olmayıp, çeşitli mikroorganizma gruplarının karışımıdır. Faydalı Mikroorganizmalar, hem aerobik (oksijen içeren) hem de anaerobik(oksijen içermeyen) ortamlarda yaşayabilen mikroorganizma gruplarından oluşmaktadır.


Doğadan toplanan farklı kültürlerin laboratuvar ortamında çoğaltılması, devamında son derece sıkı hijyenik, kontrollü şartlarda biyoreaktörde mikroorganizma oluşumu ve sonrasında fermantasyon tanklarında aktifleştirilmesiyle BelMikro üretilmektedir. BelMikro %100 yerli bir üründür. 


BelMikro bir mikroorganizma karışımı olup içindeki mikroorganizmalar başlıca 3 ana gruptan oluşmaktadır. Bu gruplar;

  • Fotosentetik Bakteriler
  • Laktik Asit Bakterileri
  • Mayalardır.

            

BelMikro - Faydalı Mikroorganizmalar Teknolojisi Uygulama Alanları

Atık Su Kalitesinin Arttırılması (Atık su Arıtma Tesisleri, Fosseptikler, Kanalizasyon Hatları, Terfi İstasyonları) 

Çevre Koruma ve Kontrol ( Haşere Mücadelesi, Göl, Gölet, Nehir, Dere Islahları)

Park Bahçeler'de Kullanımı

Çöp Ve Katı Atıklarda Kullanımı  (Depolama, Çöp Konteynır Ve Çöp Kamyonları)

Kırsal Kalkınma Alanlarında Kullanımı (Sıvı Mikrobiyal Gübre)

GALERİ