• 0312 270 03 03
  • belplas@belplas.com.tr
KURUMSAL

KALİTE 
POLİTİKAMIZ

BELPLAS   A.Ş. olarak devam eden kalite politikamız, müşterilerimizin tüm gereksinimlerini memnun edici şekilde karşılamak üzere, yüksek kaliteli, profesyonel ve verimli bir hizmet sunmak temeli üzerine kurulmuştur. Bu şekilde, verimlilik, müşteri odaklılık ve organizasyonel yapısı ile  uzun vadeli sürdürülebilirlik ve karlılığın artırılması amaçlanmaktadır.


Yönetim Ekibi, liderlik ve bağlılık göstererek, Kalite Yönetim Sistemini kurma, uygulama, bütünleştirme ve sürdürme sorumluluğunu üstlenerek kalite yolculuğunu sürdürmektedir.


BELPLAS A.Ş. olarak  kuruluş içinde kaynakların temin edilmesi , iletişimin, katılımın, uygulamalı örneklerin ve eğitimin  kuruluşun tüm çalışanlarının amacı olduğunun garantisini  taahhüt etmektedir.

Her çalışana, yönlendirme ve destek yoluyla, Kalite Sistemi önemi ile  birlikte etkinliğini artırmakta katkıda bulunma sorumluluğunu ve kurumun başarısı ile doğrudan ilgili olduğu farkındalığını sağlanmaktadır.


Kuruluş, ISO 9001: 2015 Standardında belirtilen çerçeve doğrultusunda Kalite Hedefleri'ni sürekli iyileştirme ve belirleme politikasına sahiptir. Bu hedefler, üst yönetim tarafından belirlenen organizasyon içindeki risk ve fırsatları ele almaktadır.


 Kalite El Kitabı ve Standart Kullanım Usulleri Kılavuzunun, ISO 9001: 2015 gerekliliklerini karşılamak için kuruluş içinde kullanılan Kalite Sistemini doğru bir şekilde tanımladığını onaylıyoruz.

Kalite Sistemi, üst yönetimin nihai sorumluluğu altında, her seviyedeki statü ve etkinliğin düzenli raporlanması ve iletilmesi ile düzenli olarak izlenecek, ölçülecek, değerlendirilecek ve geliştirilecektir.