• 0312 270 03 03
  • belplas@belplas.com.tr
KURUMSAL

ÇEVRE
POLİTİKAMIZ

Belplas A.Ş. çevresel  olarak sahip olabileceği etkileri kabul eden profesyonel ve çevreye duyarlı bir kuruluştur. Bunu başarmak için:

  • Çevreyi korumak,
  • Uyum yükümlülüklerini belirlemek ürün ve hizmetlerimizi  bu doğrultuda gerçekleştirmek
  • Çevresel performansı artırmak için çevresel yönetim sistemini sürekli iyileştirmek.
  • Uyumluluk yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğini değerlendirerek ISO 14001: 2015'e uygun bir çevre yönetim sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve uygunsuzlukların düzeltilmesini sağlamak
  • Şirketin çevresel amaç ve hedeflerine ulaşmasını sağlayacak uygun ve yeterli kaynakları tahsis ederek, kirliliği önlemek, israfı azaltmak ve doğal yaşamı korumak için alınan  tedbirleri uygulamak
  • İşlevsel prosedürlerin uygulanmasıyla tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz arasında çevre bilincinin geliştirilmesini sağlamak
  • İç denetimlerin tamamlanması ve sürekli iyileştirme yolunun izlenmesi ve yönetimin çevresel konuların izlenmesiyle tam olarak  ilgilenmesini , kontrol, araştırma ve raporlamasını sağlamak
  • BELPLAS  Çevre  politikanın uygulanması, sorumlulukların yerine getirilmesi ve  çevre konularına yeterli derecede önem verilmesini  sağlayarak olumsuz çevresel etkileri ortadan kaldırmak veya azaltmak için önlem alarak  çevreye zarar vermeyeceğini garanti etmektedir.