• 0312 270 03 03
  • belplas@belplas.com.tr
HİZMETLERİMİZ

İLAÇLAMA
HİZMETLERİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Belplas Ankara Termoplastik ve Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş. kent zararlıları olarak tanımlanan sivrisinek, karasinek, bit, pire, kene, tahta kurusu, hamamböceği, fare vb. vektörlerin (taşıyıcı) populasyonlarının insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulması, bu gibi vektörlerden bulaşabilecek sıtma, tifo, tifüs, kolera, ansefalit, sarı humma, KKKA ( Kırım Kongo Hemorajik Ateşi), kuş gribi (H1N5), İnfluenza (H1N1) vb. hastalıkların oluşması ve yayılmasının önlenmesi ile bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle çevre ve toplum sağlığının korunması amacıyla kurulmuştur.

Ankara Büyükşehir Belediyesi mücavir alanları ile bu mücavir alanlara bağlı pasif dipersiyon (Dolaylı Taşınma)  alanları içerisinde 493 mahalle,  804 park, 129 havuz ile şelale sistemleri, 6 adet rekreasyon alanı, 941 sulak ve bataklık alanda  26 piyade ekibi, 25 araç üstü son teknoloji makinelerimizle ilaçlama yapılmaktadır.

Vektör mücadelesi kapsamında özellikle larva mücadelesine büyük önem verilmektedir. Karasinek ve sivrisinek üreme bölgelerinde doğal dengenin zarar görmemesi için azami gayret gösterilmekte, kimyasal ilaç kullanımı en aza indirilerek, alternatif kullanılan güvenlik sınırı yüksek biyolojik ve büyüme hormonları uygulamalarına ağırlık verilmektedir.

Bu bağlamda kültürel vektör mücadelesinin de  önemine inanan ilaçlama birimimiz sahada çalışan personelimiz vasıtasıyla vatandaşları aydınlatarak, günlük hayatta bize rahatsızlık veren vektörlerden kurtulmanın yollarını anlatmakta bilgi vermektedir.

Yürütülmekte olan vektör mücadelesi çalışmaları planlanan program dahilinde açıktan akan kanal, fosseptik, yağmur suyu kanaletleri, çeşme ayakları, rögar, geçici ve kalıcı çöp depolama alanları, hayvan besihaneleri, gübrelikler, pazar yerleri, terkedilmiş binalar, parklar, göl, baraj, sulak ve yeşil alanlar kamu kurumlarının kapalı alanları vb. gibi potansiyel vektör üremesine müsait jit alanlarında 10-15 günlük periyotlar halinde devam etmektedir.

VİDEOLAR

GALERİ